Translate

петак, 19. октобар 2012.

Me again :D


Budite dama                

  Vidjam kako devojke pricaju da trebate biti dama i neke pokusavaju to i biti,ili se samo prave..Iako ja zaista nisam u tom fazonu,vec sam opustena,spontana i gledam na to drugacije,mogu vam dati par savet ako zelite biti dama...

Da izgledate i ponašate se kao dama, potrebno je dosta vremena da naučite sve potrebno. Većina dama učilo je kako da se tako ponaša još od svoga detinjstva. Međutim, možete naučiti kako da se ponašate kao dama i kasnije u životu. Nekoliko saveta i prakse učinit će vas damom, zato sledite naredne korake:

1.    Posmatrajte druge dame da vidite kako se one ponašaju. Gledajte stare filmove i glumice poput Audrey Hepburn, da biste dobili osećaj kako dama treba da izgleda.

2.    Pazite na ton svoga glasa i nikada nemojte vikati, jer to može izgledati veoma neprivlačno i prosto. Održavajte svoju pribranost i loše reči svedite na minimum.

3.    Naučite hodati. Dame uče kako da hodaju, pa čak i trčati u visokim potpeticama. Takođe, pazite kako sedate i izlazite iz automobila ispravno, tako da ne pokazujete ostalim ljudima ono što ne bi trebali videti.

4.    Oblačite se kao dama, tako što nećete pokazivati previše kože. Damsko oblačenje podrazumeva izbacivanje mikro mini suknje iz ormara, a umesto nje odlučite se za suknju do kolena, svilene čarape i neizostavne bisere.

5.    Pročitajte najnovije trendove vezane za modu i klasičnu književnost i poeziju. Ako ste dobro upoznati sa svim dešavanjima,  odlično ćete se ponašati kao dama u mnogim situacijama.

Dakle,sve ove devojke koje imaju 14-15 godina pa recimo do nekih 17-18 i izlaze u nekim uskim kratkim haljinama i potpeticama i smatraju da ih momci trebaju gledati kao dame,to uopste nisu...
Dakle,ko zeli biti prava dama,mora se pridrzavati ovih pravila... :)

Jos 1 napominjem,da ovo nije moj stil,ali zelela sam ovo napisati :D
xoxo,TaMaRa

       Be a  lady   

  I am seeing girls that are talking that you should be a lady and some of them are trying to be,or just pretending like they are..Even if I this is really not my style,I am more casual and spontanous and I am watching on that differently,I can give you some advices how to be a lady...

To look and act like a lady,you need a lot of time to learn everything necessary. Most of ladies learnt how to act since their childhood. However,you can learn how to act like lady and latter in life.A few advicesand practicewill make you a lady,so follow next steps:1. Look at other ladies and see how they are acting.Watch old movies and actresses like Audrey Hepburn,to get a feeling how a lady should look.

2.Watch on tone of your voice and don't shout,because it can look really unattractive and commoner. Maintain you composureand bas words reduce to minimum.

3.  Learn to walk.Ladies are learning how to walk,even how to run in high-heels.Also,watch out how are you sitting and get out from the car upright,so that you don't show other people that they should not see.

4.    Dress like a lady,by not showing a lot of skin.Ladies dressing implies ejection mikro mini skirts from the closet, and insted of her decide for knee-high skirt,silk stockings and inevitable pearls.

5.   Read the newest trends related with fashion and clasicliterature and poetry.If you are good knowing all events,  you will perfect act like a lady in many situations

so,all those girls who have 14-15 years till some let-s say 17-18 and going out innarrowly short dresses and thinks that boys should look at them like ladies,that are not!
So,who wants to be a real lady,needs to honds on with those rules.. :)

Once more I am saing this is not my style,but I wanted to write this.. :D
Sorry for not so perfect english
xoxo,TaMaRa

Нема коментара:

Постави коментар